Lösningar

PROSPEKTERING

Tillförlitlig information och rätt adresser kräver kunskap och lång erfarenhet. Med hög precision hjälper vi dig att lyckas med alla former av målgruppsurval.
Vi levererar adressdata och utför nummersättningar, adresstvätt, adress- och nixmatchningar, adressurval och urvaloptimering.
Vi gör nyckelmatchningar, matchkodsmatchningar, sammanslagningar av register, bortmatchningar av spärr- eller kunddata. 

Kontakt: britt@addrecord.se

KAMPANJ- OCH SÄLJSTÖD

Få full kontroll över hela kampanjförfarandet med en anpassad databas som utgår från ditt data och dina behov. Vi utvecklar system som fungerar för alla användarnivåer på avdelningen och i iPad eller Android-enhet på fält. 

Exempel på mjukvara vi utvecklat direkt för kund:
Webbaserat säljstödsystem för B2B och B2C direktförsäljning. I programmet ingår stöd för mötes- och aktivitetsplanering, respons- och orderläggning samt fördelning av geografiska områden mellan olika säljare via kartbaserat gränssnitt. 

Sälj- och beslutstödssystem där orderdata och finansiell data automatiskt hämtas och integreras med kund- och prospektdata.

Kontakt: georg@addrecord.se

KUNDBEARBETNING

Vi är experter på att identifiera och sammanställa intern och extern data. Vi hjälper dig att förstå och dra optimal nytta av dina kundregister.

Lär känna och mät dina kunders beteenden, anpassa dina erbjudanden och få lönsamma och varaktiga kundrelationer.

Vi hjälper dig att vårda och tvätta dina register för att hålla data aktuell och komplett.

Kontakt: jesper@addrecord.se

GDPR (General Data Protection Act)

Hur arbetar du med dina kund- och personalregister? Är det skygglappar på? Då är du inte ensam. GDPR kräver att man hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt. De flesta företag handlar i god tro och agerar på det sätt som de uppfattar är korrekt, vilket det i realiteten inte alltid är. 

På Add Record finns spetskompetens gällande lagstiftningen för hela Europa, och erfarenhet av aktivt konsultarbete på området sedan 1998. Vi hjälper dig att se över och åtgärda eventuella brister i befintliga system och avtal. Vi genomför även utbildningar i GDPR – dels grundläggande, dels fortbildande för dataskyddsombud. 

Kontakt: britt@addrecord.se